Какво стои зад Бетел


„Бетел” е Международна  Християнска Асоциация за помощ на лица, страдащи от всякакви зависимости. Създадена е през 1985 година и е регистрирана в обществена полза. Седалището е в Мадрид, Испания. „Бетел” се основава от мисионери на WEC International, мисионерска интернационална организация и е член на ISAAC/Интернационална Коалиция за помощ на зависими от всякакви субстанции/.


Целта на „Бетел” е да достигне до най-нуждаещите се, отхвърлените от обществото зависими лица. Да събудим в тях инстинктите за самосъхранение, желание за  пълноценен живот и изграждане на ценностна система. Да възстановим връзките със семействата им и да се върнат в обществото творчески и градивни личности. Защото те могат! Повечето от тях са  интелигентни и талантливи млади хора в репродуктивна възраст. Само трябва да им се помогне да потърсят талантите в себе си и да ги развият.


Започва се със създаване на защитени жилища за зависими, прибиране  от улиците  на зависими младежи  и  всеки, който пожелае да потърси помощ. Грижата за тях и посрещането на ежедневните им нужди  се осъществяват в една различна до тогава за тях среда – без дрога, алкохол и насилие, в атмосфера  на домашен уют, приемане и подпомагане.


Директорът на „BETEL INTERNATIONAL”  Елиът Тепър  е Доктор на икономическите науки и преподавател в университета в Харвард, САЩ. Но ангажиментите му там не пречат да ръководи активно такава мощна интернационална организация, каквато е „Бетел”. Много от доброволците са негови колеги, студенти или преподаватели в престижни университети-Харвард, Оксфорд, Иейл, Мадрид и др.


Съдиректорът, Линдзи Маккензи, социолог от Австралия,  е винаги на най-горещите точки по света и подпомага работата на центровете ни.


Един от принципите на „Бетел”е  християнско милосърдие, съпричастност и любов към отхвърлените и отчаяните. Доброволците показват оперативно на дело християнски ценности и морал. Те са личен пример за постъпилите при тях, които най-често са без семейства или без бащи, майки, проституирали преди това наркозависими момичета, наркотрафиканти, бивши затворници и т.н.


Правителствата и съответните органи на общинска и държавна власт  на повечето от  държавите, в които има Центрове на „Бетел”, са запознати с практиката ни и отчитат  ефекта и ползите за обществото. Напр. драстично намаляване на бездомните и зависимите, намаляване на криминалните деяния,  укрепване връзките със семействата на бившите зависими, връщането на стотици полезни и градивни млади хора в обществото, и горещо подкрепят работата на Центровете в съответната държава.

http://betelbulgaria.org